Per­jan­tai­na 12.6. kevätlähetyksessä to­teu­te­taan toivelauluilta, jos­sa kuul­laan kuulijoiden toivomia Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä. Min­kä lau­lun sinä ha­lu­ai­sit kuul­la ja mis­tä syys­tä?

Ti­lai­suus lä­he­te­tään Ou­lus­ta, Kar­ja­sil­lan kir­kos­ta, jos­sa toi­vei­ta to­teut­taa ryh­mä lau­la­jia ja soit­ta­jia. Mu­ka­na on niin lap­sia kuin ai­kui­si­a­kin.

Ti­lai­suus on kat­sot­ta­vis­sa SRK:n Yo­u­tu­be-ka­na­val­laKe­sä­seu­ra­ra­di­os­sa ja Vir­tu­aa­li­kir­kos­sa.

Esi­tä lau­lu­toi­vee­si toi­ve­lau­luil­taan vii­meis­tään kes­ki­viik­ko­na 20.5. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on verk­ko­si­vuil­la.

Tule mukaan toivomaan ja laulamaan!