SRK kerää Jumalan valtakunnan työn tekemiseen varoja yleislahjoituksilla. Lahjoitusvaroja käytetään vuosina 2019 – 2020 lähetystyöhön ja diakonisiin avustuksiin lähetystyön kohdemaissa. Kotimaassa varoja käytetään Kesäseuraradion toimintaan, lapsi- ja nuorisotyöhön, leiritoimintaan sekä lapsiperheiden tukemiseen kotimiespalkkioina ja muina diakonisina avustuksina.

SRK:n toimintatavat muuttuvat ja kehittyvät vastaamaan ihmisten tarpeita, mutta evankeliumin sanoma pysyy samana.

Voit tehdä yleislahjoituksen täällä. Jokainen lahjoitus on merkittävä. Kiitos lahjoituksestasi!